041 253 448
Telefon
Šukljetova ulica 3
8000 Novo mesto
Martina Judež - Psihoterapevt

Martina Judež

Certificirana transakcijska analitičarka

Transakcijska analiza

  •  Osebna psihoterapija
  •  Online psihoterapija
  •  Partnerska psihoterapija
  •  12 let izvajanja terapij

Pon - Pet: 9:00 - 19:00
Delovni čas
041 253 448
Telefon
Šukljetova ulica 3
8000 Novo mesto